3201 Red Flags Hoofd en cwk

 • Hoofdpijn na (recent) trauma
 • Hoofdpijn in combinatie met systeemziekte
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Recent onverklaard gewichtsverlies ( > 5 kg / maand )
 • Plotseling begin hoofdpijn
 • Constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Kanker in voorgeschiedenis
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • Algemeen onwelbevinden
 • Nachtelijke pijn
 • Focale neurologische tekenen en symptomen
 • Begin hoofdpijn > 50e levensjaar
 • Verandering in mentale gesteldheid zoals: geheugenstoornissen, verwardheid, bewustzijnsdaling, slaperigheid, verhoogde prikkelbaarheid
 • Toegenomen frequentie en/of intensiteit van hoofdpijn
 • Retro-orbitale hoofdpijn, misselijkheid en braken & visuele verschijnselen zoals blinde vlekken, dubbelzien, wazig zien
 • Uitgebreide neurologische tekenen en symptomen
 • Uitvalsverschijnselen en/of uitgebreide neurologische verschijnselen
 • Al langer bestaande (onverklaarde) koorts
 • Langdurig gebruik corticosteroïden
 • (Recent) trauma

 

Share