0401 Borgschaal

Bronnen: 16, 26

Doel
De Borg schaal is een subjectieve schaal om de inspanning / vermoeidheid van een persoon te schatten. Het is mogelijk om de subjectieve schaal te staven met een objectieve schaal. Je kunt daarmee een belastingsintensiteit van een persoon inschatten.

Nodig
Afbeelding van de borgschaal zoals hieronder met een schaal van 6 tot 20

Uitvoering
De Borg is een belastingschaal gebaseerd op subjectief gevoel. Hiermee schat je de belasting op een belastingsschaal van 6 tot 20.

De instructie is gestandaardiseerd:

Geef tijdens de lichaamsbeweging aan hoe zwaar je de belasting vindt. De ervaren zwaarte hangt voornamelijk af van de mate van inspanning, vermoeidheid in de spieren en het gevoel van ‘buiten adem zijn’. Bekijk de scores op de schaal. Geef een score van 6 tot 20. Hierbij betekent 6 geen enkele belasting en 20 een maximale inspanning. Probeer jouw gevoelens zo eerlijk mogelijk te beschrijven zonder te overwegen hoe zwaar de belasting werkelijk is. Geef noch een overschatting, noch een onderschatting. Alleen jouw eigen gevoel is hierbij belangrijk, niet wat andere mensen aangeven. Kijk naar de schaal en beschrijvingen, kies een getal (6-20).

Share