1501 Bloeddruk

Bronnen 30, 38

Doel
Meten van de hoogte van de bloeddruk

Wat is bloeddruk?
Systolische bloeddruk (boven): Dit is de druk die ontstaan wanneer het hart samentrekt. De druk op de vaatwanden wordt hoger.
Diastolische bloeddruk (onderdruk): Dit is de druk die ontstaan bij ontspanning van het hart, tussen twee slagen van de hartspier in. De druk op de wand van de bloedvaten neemt weer af.
De bloeddruk schommelt in de loop van de dag en afhankelijk van de situatie. In de ochtend en ‘s avonds is de druk vaak lager dan ‘s middags. Verder is er beïnvloeding door sport, beweging of bij voorbeeld emoties maar ook van houding.

Zie ook:
Thuisarts.nl
Of
Hartstichting

Nodig
Elektronische Bloeddrukmeter, of
Handmatig m.b.v. Stethoscoop en bloeddrukmeter

Uitvoering
Zithouding: rechtop zitten met de rug tegen de leuning met de benen symmetrisch steunen op de grond. De armen zijn ondersteund.

Elektronisch: De band wordt rond de bovenarm gedaan t.h.v. het hart. Druk o de startknop. Het apparaat doet vervolgens de rest. Op het scherm is de bovendruk en onderdruk af te lezen evenals de hartfrequentie.

Handmatig: De band wordt rond de bovenarm gedaan t.h.v. het hart. Luister m.b.v. de stethoscoop t.h.v. de elleboog naar de slagader. De band wordt dan met een pompje opgepompt waardoor de slagaders afgesloten worden. Als het bloedvat volledig afgesloten is, wordt het pompen gestopt. De band loopt dan weer langzaam leeg. Op het moment dat het bloed weer door de aderen loopt kun je via de stethoscoop weer een hartslag horen. Dit  wordt de systolische bloeddruk genoemd, de hoogste druk in de bloedvaten. Vervolgens loopt de band verder leeg en als het bloed weer vrij kan stromen is de hartslag niet meer hoorbaar. Dit is de diastolische druk (onderdruk). De bloeddrukmeting bestaat dus uit 2 getallen/waarden.

Opmerking / toelichting
Primaire hypertensie of essentiële hypertensie: 90-95% van de mensen met hypertensie heeft primaire hypertensie. De oorzaak is niet bekend, waarschijnlijk een erfelijk factor.
Secundaire hypertensie: er is wel een duidelijke oorzaak aanwijsbaar. Bij voorbeeld overmatige consumptie van drop of zoethoutthee, Nierziektes of ziektes van de urinewegen, afwijkingen aan de slagaders van de nieren, bijnierziekten.

Norm

Share