0903 Margaria Kalamen-test (Trappenlooptest)

Bronnen: 13, 61, 85


Doel
Meten van explosief vermogen

Toepassing
spelsporters, sprinters en ongetrainden

Nodig 

 • Trap met minimaal 10 treden van 17,5 cm hoog.
 • Aanlooplengte 6 meter voor een vliegende start.
 • Stopwatch
 • Weegschaal

Uitvoering

 • Meet het lichaamsgewicht.
 • Neem een aanloop van 6 meter
 • Rustig starten, snelheid steeds meer verhogen
 • Meet de tijd die nodig is om de afstand tussen de 3e en de 9e trede te overbruggen
 • Sla met elke stap 2 treden over
 • Doe eerst 3 proefpogingen
 • Doe 5 pogingen op tijd.
 • De snelste tijd geldt

Formule

Vermogen(W) = ((Lichaamsgewicht x 1,05)/tijd)x10

Gewicht(kg), Tijd(Sec)

In de literatuur wordt nog een tweede formule gebruikt:

Vermogen (W) = (lichaamsgewicht x D) x 9.8 / t

Gewicht(kg), D= afstand 3e-9e trede, Tijd(Sec)

 Norm

 

Share