0805 8-tjes hinkelen

 


Doel
Beoordelen van coördinatie

Nodig

 • 2 pionnen
 • Meetlint
 • Stopwacht / software

Uitvoering

 • 2 pionnen op een afstand van 1 meter plaatsen
 • Noteer in de software het aangedane been en het voorkeursbeen.
 • Hinkel 5x resp 10x in een 8-vorm rondom de pionnen.
 • Zo snel mogelijk hinkelen met het gezonde been
 • Idem met het aangedane been
 • Tijd meten
 • Idem met het gezonde been
 • Eerst 5x rondje hinkelen, daarna 10 rondjes hinkelen
 • Tel de tijden (5x en 10x) bij elkaar op voor elk been

Berekening
Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

Norm

Vergelijken met andere been

Share