0804 Triple hop for distance

Doel
Meten van kracht en coördinatie

Nodig

  • Startlijn
  • Meetlint

Uitvoering

  • Noteer in de software het aangedane been en het voorkeursbeen.
  • Met de tenen tegen een lijn staan op 1 been
  • Zo ver mogelijk 3 “hinkelsprongen” maken met het gezonde been, landen op de zelfde voet.
  • 2 seconden stabiel staan
  • Afstand meten in cm. Eindpunt is het contact punt van de teen
  • Idem met het aangedane been
  • 2x beiderzijds uitvoeren en het gemiddelde van deze 2 pogingen nemen.

Berekening
Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

Norm / Beoordeling
Vergelijken met gezonde been m.b.v. LSI

 

 

 

Share