0803 Zes meter timed hop test

 Doel
Testen kracht en stabiliteit

Toepassing bij

Nodig:

  • 2 pionnen
  • Meetlint
  • Stopwacht / software

Uitvoering

  • 2 pionnen op een afstand van 6 meter plaatsen
  • Noteer het aangedane been en het voorkeursbeen.
  • huppen met het aangedane been over deze 6 m.
  • Idem met het gezonde been
  • Tijd meten wanneer de hak de 6-meter lijn passeert (seconden)
  • 2x beiderzijds uitvoeren en het gemiddelde van deze 2 tijden nemen

Berekening

Vergelijken met andere been: Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

Norm / Beoordeling


 

Share