0802 Cross over hop for distance

Doel
Meten sprongkracht / coördinatie

Toepassing bij

Nodig

  • Meetlint
  • Startlijn / punt

 Uitvoering

  • Het meetlint uitleggen
  • Noteer het aangedane been en het voorkeursbeen.
  • Met de tenen tegen een lijn staan op 1 been
  • Zo ver mogelijk een 3 “hinkelsprongen” maken met aangedane been, zigzaggend over het meetlint.
  • Landen op de zelfde voet
  • 2 seconden stabiel staan
  • Afstand meten in cm. Eindpunt is het contact punt van de teen.
  • 2x beiderzijds uitvoeren en het gemiddelde van deze 2 pogingen nemen.

Berekening

Vergelijken met andere been: Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

Norm

 

Share