0801 Single hop for distance

Bronnen: 12, 68

Doel
Testen van kracht en stabiliteit

Nodig

 • Meetlint
 • Startlijn / punt

Uitvoering

 • Noteer het aangedane been en het voorkeursbeen.
 • Met de tenen tegen een lijn staan op 1 been
 • Zo ver mogelijk een “hinkelsprong” maken met aangedane been, landen op de zelfde voet
 • 2 seconden stabiel staan
 • Afstand meten in cm. Eindpunt is het contact punt van de teen
 • 3x beiderzijds uitvoeren en het gemiddelde van deze 3 pogingen nemen.

Berekening

 • Formule: Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

Norm

 • Vergelijking links en rechts
 • Volgen in de tijd
 • Formule: Limb Symmetry Index (LSI)

LSI = (aangedane been/gezonde been) x 100

 

 

Norm LSI

Share