0710 Sprint Fatique test

Bronnen:  13


Doel
Testen van de anaerobe capaciteit en de mate van herstel

Toepassing bij
Sporten met veel sprints

Nodig

 • 2 stopwatches
 • 4 pionnen op 30 meter afstand

Parcours
2 pionnen op 30 meter afstand en aan weerszijde een pion op 10 meter afstand

Uitvoering

 • Sta op de startlijn bij pion 2
 • Bij start 2 stopwatches tegelijk starten
 • Sprint 30 meter op maximale snelheid tot pion 3
 • 1 stopwatch wordt telekens gebruikt om de sprinttijd te meten, de andere loopt door.
 • Tot pion 4 rustig uitlopen en terug naar pion 3
 • Precies na 30 seconden weer starten met een sprint bij pion 3
 • Rustig om pion 1, weer naar pion 2, hier weer na 30 seconden starten.
 • Dus tekens starten met een sprint bij 0, 30 sec, 1 min, 1,5 min, 2 min etc
 • Totaal 6 sprints van 30 meter

Berekening
Score = (Gemiddelde van de eerste 3 sprints) / (Gemiddelde van de tweede 3 sprints)

Rekenvoorbeeld:

Eerste 3 sprints: 7.0 7.1 6.9 (seconden)

Tweede 3 sprints: 7.7 8.1 7.9 (seconden)

((7.0+7.1+6.9)/3) / ((7.7+8.1+7.9)/3)=

7/7.9= 0.88 = 88%

 

Norm / Beoordeling

Share