0707 Tempo Shuttle run 300 meter

Bronnen: 53

Doel
Testen van het a-cyclische anaerobisch uithoudingsvermogen

Toepassing bij
Sporten met korte, a-cyclisch uithoudingsvermogen zoals voetbal

 

Nodig

  • 6 pionnen
  • Tijdmeting

Parcours
Plaats de 6 pionnen telkens op 10 meter afstand: 0, 10, 20, 30, 40 en 50 meter.

Uitvoering

  • Start vanaf de eerst pion, loop om de tweede pion (op 10 meter) en weer terug naar de eerste pion. Vervolgens om de tweede pion (op 20 meter) en terug naar de eerste pion en zo verder met de andere pionnen.
  • Loop telkens om de pion heen.
  • Uiteindelijk heeft de sporter hiermee 300 meter gelopen.

Berekening
De tijd wordt uitgedrukt in seconden.  1 minuut en 24 seconden is dus 84 seconden

Opmerking / toelichting
De test is zwaar. Alleen uitvoeren met gezonde, getrainde personen.

Norm / Beoordeling

  • Zie tabel hieronder
  • b.v. hartslag: Volgen in de tijd. Maak een 0-meting. Is het na verloop van tijd mogelijk om de test met een lagere hartslag uit te voeren dan is er een betere conditie.
Share