0410 Interval Shuttle Run Test

Bronnen: 8, 55, 62, 65

Doel
Testen VO2max

Toepassing bij
– Bij interval sporten.
– Er is een maximale test mogelijk en een submaximale test.
– Submaximale uitvoering: Bij voetbal tm 14 km/u (= aeroob), 61x20m lopen.
– Een voetballer zou deze test binnen zijn aerobe zone (14km/u) moeten kunnen uitvoeren. Te controleren m.b.v. hartslagmeting, met een goede zaagtand figuur. (afbeelding 2)

 

Nodig
– Meetlint
– Pionnen
– Bestand / Cd / MP3 met de test voor instructie en tijdswaarneming. (komt later via deze site!)
– Hartslagmeter en evt de polar app.

Parcours

Uitvoering

 • Afstand 20 m, met een 3 meterzone. (wederzijds)
 • 8M wandelzone (wederzijds)
 • Startsnelheid 10km/u tot max. 20 km/u bij maximale uitvoering
 • Na 4 of 5 of 6 keer de afstand, dan een rustpauze van 15 sec: 2x 8 m wanddelen
 • Aan het begin van de pauze wordt de Hf genoteerd en aan het eind van de pauze wordt de Hf genoteerd (tenzij je werkt met de polara pp)
 • Max 1 keer te laat komen in de “keerzone”.
 • Het geluidssignaal geeft aan wanneer de 20 meter lijn aangetikt moet worden. Met elk blok wordt de snelheid verhoogd voldoende
 • Aantikken met 1 voet op de lijn is
 • De rust pauze en het aantal trappen wordt benoemd via de instructie.
 • De test stopt als de persoon twee maal na elkaar de 20 meterlijn niet haalt..
 • Ook stopt de test als de persoon niet meer verder kan.
 • De trap benoemd voor het stoppen is de eind trap.
 • De submaximale test wordt gestopt na 61x (20m) trappen.
 • Voetballer zou deze test binnen zijn aerobe zone moeten kunnen uitvoeren (met hartslagmeting) met een goede zaagtand figuur.

Voordelen:
– Submaximaal (minder kans op blessures) en maximaal
– Submaximaal duurt maar 10 minuten
– Interval karakter: sluit aan bij voetbal of andere interval sporten
– Na de test kan een normale training volgen
 

Meting is mogelijk van:
– Loopafstand
– Loopsnelheid
– (Relatieve) rustmomenten
– Hartslagregistratie: (an-, aeroob, herstel)

Norm

 • Maximale test: Hoe ver komt een persoon / vergelijking met andere momenten.
 • Submaximaal: lukt de test binnen het aerobe gebied.
 • Is er een Zaagtandcurve, Ook aan het einde van de test
 • Tot 14 km/u (61 shuttles) zou bij een voetballer in goede conditie in de aerobe zone gelopen moeten worden.
 • Herstel hartfrequentie
 • Analyse HF: Tot anaerobedrempel (>90% HFmax) is er een zaagtandcurve. Daarboven vlakt deze af omdat er tijdens de rustpauzes onvoldoende herstel is.
 • Herstel van Hf na de test:
 • Meet eind HF
 • Meet na 1,2, en 3 min. (PV1, 2 en 3)
 • Wat zijn de verschillen?

Afbeelding 2. (polar)

Er is een zaagtandvorm te zien. Deze wordt gevormd door de inspanningsmomenten en de rust momenten. Wel is te zien dat er in het anaerobe gebied gelopen wordt met een slecht herstel: de speler is onvoldoende in conditie.

Registratie formulier (Download hier)

 

Share