0409 Conconi test

Bronnen: 3, 8, 13, 26, 44, 45, 46,

Doel
Bepalen anaerobe drempel (indirect) via meting HFbelasting.
Er is een rechtlijnig verband bestaat tussen de hartfrequentie en de intensiteit bij inspanning. Hiermee kun je de anaerobe drempel bepalen.

Nodig
– Er is een looptest mogelijk en een fietstest.
– Afgemeten parcours (lopen) of een hometrainer (fietsen).
– Hartslagmeter
– Stopwatch

Uitvoering, Looptest

 • Vaste loopafstand uitzetten b.v. 200 meter (naar eigen inzicht)
 • Begin snelheid (inschatting)
 • Ongetrainde beginnen met ongeveer 5 – 7 km/u (meet in tijd)
 • Getrainde beginnen met ongeveer 8 – 12 km/u (meet in tijd)
 • Kinderen beginnen met ongeveer 4 – 5 km/u (meet in tijd)
 • Gebruik eventueel een audiosignaal.
 • Stapsgewijs, evenredig, de loopsnelheid verhogen = stapsgewijs kortere tijd
 • Verhoog in kleine stappen. Hierdoor is het omslagpunt beter te bepalen.
 • Bv elke 200 meter , 2 seconden sneller
 • Hartslag meten aan het eind van elke afstand, in dit geval 200 meter.
 • Er zal een lineaire stijging van de hartslag zijn tot de anaërobe drempel.
 • Na de drempel verdwijnt dit lineaire verband.
 • Zet in een grafiek: de snelheid tegen de Hf

 Uitvoering fietsen (2 uitvoeringen, toerental standaardiseren of de afstand standaardiseren)

 • Bij een standaard afstand: net als met lopen een vaste afstand nemen en dan elke keer iets sneller de afstand afleggen. Bv. Starten met 20 km/u en dan elke afstand 2 km sneller gaan fietsen.
 • Zet in een grafiek: snelheid tegen de Hf

 • Bij Toerental standaardiseren, bv 80 omwentelingen per minuut
 • Belasting uitdrukken in W (wattage)
 • Verhoog de weerstand in kleine stappen en in een evenredige tijd. Elke 30 seconden 10W toevoegen.
 • Aan het eind van elke trap (in dit voorbeeld telkens na 30 seconden) de Hf meten en noteren op een registratie formulier.
 • Zet in een grafiek: de gegevens uit je registratie formulier.

Berekening / registratie
Zet de waardes uit je registratieformulier in een grafiek en lees het omslagpunt af.

Opmerking / toelichting
Zo lang er sprake is van een belasting met een aëroob karakter, is er een lineair verband tussen HFbelasting en de opgelegde belasting. Indien er geen lineair verband (dus anaeroob) meer is zal dit verband verdwijnen: Er is een afbuiging van de grafiek (Hf belasting).

Norm / Beoordeling
Lees het afbuigpunt in de grafiek

 

 

 

 

 

Share