0404 Harvard step test

Bronnen: 27, 67

Doel
Bepalen van VO2max

Opmerking / toelichting
Kan maximaal en submaximaal zijn.

Nodig
– Opstapbankje
– Man: hoogte 40 cm
– Vrouw hoogte 33 cm
– Stopwatch
– Eventueel een metronoom i.v.m. het ritme
– Weegschaal

Uitvoering
– Gewicht meten
– Opstappen op het bankje met 1 voet
– Andere voet bij-stappen
– Knieën moeten gestrekt zijn.
– en weer afstappen.
– Ritme 30x per minuut (elke 2 seconde)
– Duur : 5 minuten (max 150 stappen) of tot uitputting
– Mag na bv een minuut de opstapvoet wisselen.
– Doe eventueel eerst een oefensetje om in het goede ritme te komen.

HF meten
– Einde van de test (na 5 minuten)
– Hf na 1 minuut einde test
– Hf na 2 minuten einde test
– Hf na 1 minuten einde test

Berekening

  1. Vo2max: M.b.v. Hf eind van de test (5e minuut)
  2. Fitness index: M.b.v. Hf na 1, 2 en 3 minuten na einde test

Ad 1 Schatting V02max

  • Meet de hartfrequentie aan het einde van de 5e minuut
  • De hartfrequentie is afhankelijk van het lichaamsgewicht.
  • In de tabel staat de relatie tussen lichaamsgewicht, hartslag en maximale zuurstofopname in liters per minuut.

Ad 2 Fitness index

Berekening

 Fitness index = (Belasting duur in sec x 100) : (2 x som 3 herstelwaarden)

Norm / Beoordeling

 Schatting VO2max Harvard Step Test n.a.v. Hf


 

Norm Fitness Index Harvard Step Test


Share