0302 Gewichtsmeting

Bronnen: 25, 7, 26

Doel

Meten van het lichaamsgewicht. Een te hoog of een te laag gewicht kan duiden op onderliggende problematiek

Nodig

(Digitale) weegschaal

Uitvoering

 • Weeg zoveel mogelijk zonder schoenen en met dezelfde hoeveelheid kleiding aan (voorkeur: alleen ondergoed)
 • Controleer of de weeschaal op 0 staat.
 • Weeg altijd met dezelfde weegschaal.
 • Weeg zoveel mogelijk op het zelfde tijdstip, bij voorkeur ’s ochtends.
 • Controleer of de persoon stil staat en zich niet vasthoud.
 • Signaleer opvallende veranderingen in gewicht en onderneem zo nodig aktie.
 • Meet op 0.1 kg nauwkeurig
  Vertel de persoon het gewogen gewicht (meer betrokkenheid)
  .

Norm

Zie voor volwassen: 33 BMI berekening

Zie voor kinderen: groeicurves van TNO

Share